Poop sandwiches

We were a group of newly hired agile coaches with recurring meetings for a client. Now it was time for a reflection on our recent cooperation. The group consisted of ten agile coaches with different backgrounds. A good mix of experience, skills, gender, age, consultants and employees as a basis for building a team. Today […]

Läs mer

The Zebra trick

It started when I, as a fed up project manager, once again filed my status report to the steering committee. It was green as always but red inside, just like a watermelon. Sometimes it went yellow but still no sign of support. I tested once with red and nothing happened. So I started to put […]

Läs mer

Tvivla på beroenden

Hörni boken Team Topologies av Matthew Skelton och Manuel Pais har öppnat ögonen på mig för hur vi bör designa mjukvaruteam och dess omgivning. Boken talar om vikten av rätt teamstorlek (Dunbars number) och sammansättning (T-shape) och det är inget nytt. Vidare att vi måste minska vår kognitiva last (färre bollar i luften) så att vi kan fokusera på rätt saker. […]

Läs mer

Agil kravhantering med Jira

Det här är en kurs på fyra steg/timmar för att skapa utmärkta backloggar för team och produktägare/business analysts tillsammans. Genom att arbeta med ett fiktivt case går den erfarne kursledaren Ove Holmberg igenom steg för steg grunderna i hur man arbetar agilt med krav och hur man dessutom använder Jira som stöd till det. Kursen […]

Läs mer

Communities Of Practice (CoP)

Att starta en CoP är att skapa en grupp med människor med samma roll för diskussion och lärande tillsammans trots att vi inte tillhör samma organisation. Till exempel en Scrum Master CoP med SM från flera olika team som diskuterar Scrum och annat. En av de första diskussionerna som kommer är vilket verktyg man ska […]

Läs mer

Avveckla agila coacher!

Hörni, för tio år sedan anordnade jag och några andra pionjärer en workshop på temat Projektledare behövs dom? Det var en falang ur tankesmedjan Agile Sweden som fått bästa sändningstid på dåvarande ledande forumet för nätverkande, Dataföreningen. Det var lapp på luckan med över 100 deltagare varav de flesta oroade projektledare. På andra sidan hade vi riggat […]

Läs mer

Hur möten minskar i värde ju längre tiden går

Värdelösa möten

Hörni möten är ju där all förändring startar. Utbildningar, workhops, broadcasts, stand ups, planeringsmöten, retrospektiv etc. Om vi inte har diktatur på jobbet vill säga? Efter att ha ”lett möten” i hela mitt liv gick jag för ett par år sedan en kurs i facilitering. Denna kurs verifierade mycket av mina teorier men gav mig […]

Läs mer