Reading Time: 3 minutes

Tvivla är ett företag uppbyggt sedan 1995 av Ove Holmberg och sitt stora nätverk bestående av Agila pionjärer. Tvivlas pionjärer är verksamma inom området kvalificerad agil och lean coaching. Vi tror, efter att ha tvivlat, att den erfarenhet och perspektiv från liknande organisationer som vi besitter, gör oss till en bra diskussionspartner och stöd i Er agila satsning. Tvivlet är vårt mod, perspektiv och erfarenhet som gör att ni kan skapa tro på en skräddarsydd agil miljö för Er, hellre än en paketlösning. Företaget är litet men dess nätverk är stort. Vi har inga kunder, enbart partners. Vill du bli en tvivlare? Kontakta oss!

Vad – Vår mission

För organisationer som behöver utveckling, lärande, stöd och inspiration kring agilitet (dvs att jobba värde-, team- och förändringsdrivet), är vi Er partner kring detta. Till skillnad från större aktörer erbjuder vi spetskompetens med erfarenhet, perspektiv och tvivel via vårt nätverk. Men vi stöttar även akut hemlösa i Stockholm med donationer och hands on arbete ute på gatorna samt idrottslivet. Läs mer om vår CSR satsning här.

Hur – Vi tror på tvivlet

Tvivlet är all kunskaps grund och all förändrings motor. Med tvivel utmanar vi status quo för effektivitet och lycka. Sättet vi utmanar status quo är genom att sätta TEAM och SÄKERHET först för att skapa en lean och agil miljö för Er att växa Ert företag och anställlda i.

Vi verkställer detta genom att tillföra perspektiv från tidigare agila transformationer. Utbildning, facilitering, coaching och mentorskap är våra verktyg. Chefer, produktägare projektledare, kravanalytiker, scrum masters och agila coacher är de vi stöttar.

Slogan

Vår slogan ovan är hämtad från den vise prästen Bengt Pohjanen i Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka i Överkalix, som i Helgmålsringningen 2022-01-08 sade att ”det är bättre att tvivla en aning än att tro för mycket”.

Bengt Pohjanen

Men före du tror på detta – tvivla!

"Jag tror på tvivlet.
Tvivlet är all kunskaps grund
och all förändrings motor.
tvivlet är till yttermera visso trons förutsättning.
Den som tror utan att först tvivla
är en jublande dumskalle och en klingande cymbal.
Och den som tror utan att samtidigt tvivla
är en föga mindre jublande dumskalle
och en föga svagare klingande cymbal.
Tron kan försätta berg
men tvivlet kan sätta tillbaks dem igen.

Jag tror även på tvivlet efter detta,
tvivlet som ständigt rättar till
ständigt ställer frågor
och skaffar svar på frågorna
i evigheters evighet.
Tvivlet förgår aldrig.
Men profetians gåva, den skall försvinna,
och tungomålstalandet, det skall taga slut,
och kunskapen, den skall försvinna.
Ty vår kunskap är ett styckverk.
Om jag talade både människors och änglars tungomål
men icke hyste tvivel,
så vore jag allenast en ljudande malm
och en klingande cymbal.

Tvivlet är tåligt och milt.
Tvivlet avundas icke, tvivlet förhäver sig icke,
det uppblåses icke.
Det skickar sig icke ohöviskt,
det söker icke sitt, det förtärnas icke,
det hyser icke agg för en oförrätts skull.
det gläder sig icke över orättfärdigheten,
men har en glädje i sanningen.
Det fördrager allting, det tror allting,
det hoppas allting, det uthärdar allting.

Så bliva de då beståndande,
tron hoppet, tvivlet, dessa tre;
men störst bland dem är tvivlet.

Eller om det var kärleken.
Nu blev jag osäker igen. Tusan järnvägar också.
Sannerligen säger jag eder?"
Tage Danielsson 1974

Logotype

Vår logo