Från AR till BI

Reading Time: < 1 minute

En dag i början av 80-talet kom den kända journalisten Herbert Söderström till vårat företag för att se hur ett modernt företag arbetar. Han fick den sedvanliga presentationen av AR-ledningen (AR = IT avdelningen på den tiden = Administrativ Rationalisering) med hur framgångsrikt ADB hade rationaliserat arbetet med hantering av försäkringar. Han frågade då hur sker den ekonomiska styrningen och uppföljningen och fick till svar att den sköter Budgetavdelningen med hjälp av en ABC 80. Han bad då att få se hur det gick till och Herbert besökte Budgetavdelningen som förevisade hur organisationen styrdes och följdes upp med hjälp av en ABC där data lästes in från kassettband till datorn och ut kom rapporten för olika organisationsenheters resultat och jämfört med budget. Herbert Söderström skrev sedan en artikel i Datavärlden om sitt besök. (jag har letat men kan inte hitta den på nätet).

Detta illustrerar dilemmat att i början var all IT-verksamhet inriktad på att rationalisera och effektivisera försäkringshanteringen och man prioriterade ner behovet att få ut information ur systemen. Detta ledde till att organisationen började ställa krav på att kunna få mer information om kunder, ekonomisk uppföljningen. Detta ledde i sin tur till att man t.ex införskaffade Mercur och sedan Power Play för att hantera den ekonomiska uppföljningen. Man bytte ekonomisystem först till FMS och sedan SAP för att modernisera hantering av ekonomin.

På Marknadsavdelningens initiativ utvecklades FOKUS (Kundinformations system) där man för första gången kunde se alla försäkringar som en kund hade.

Lars Ek Budgetchef och Controller 1979-1985