Reading Time: 3 minutes

Jag heter Ove Holmberg och jag är Sveriges mest erfarna agila coach men har även lång erfarenhet från ledarskap inom idrotten. Jag talar om hur vi skapar effektiva team både i arbetet och inom idrotten. I arbetet har jag byggt hundratals team från grupper av människor. Ofta stöter jag på de som inte vill vara med i ett team. Det kan vara divan som vill lysa hellre än att hjälpa laget eller åldermannen som snart ska gå i pension och inte bryr sig. Det är dessa problem som jag älskar att jobba med, människor och dess kemi i grupp.

Boka mig för konferenser, kickoffer, ihopslagningar mm för att inspireras till nya arbetssätt, samarbeten och målsättningar. Använd gärna Sverigestalare som referens och bokning här: https://www.sverigestalare.se/ove-holmberg-2022062-8

Mitt smörgåsbord

Smörgåsbordet består av följande föredrag och workshops där jag rekommenderar att inte välja för mycket till att börja med, precis som vanligt.

Psychological safety – hur vi skapar en trygg arbetsmiljö där vi vågar utmana varandra och göra fel. Tid 30-45 min fördelat på hälften inspiration och hälften diskussion. 2 böcker av Oves egen bok lottas ut. Läs mer här.

Teambuilding – hur vi samarbetar inom teamet. En praktisk övning på 45 minuter inklusive 10 minuter diskussion. Läs mer här.

(Agilt) arbetssätt – hur vi kan jobba effektivt inom grupperna och tillsammans med de andra grupper/enheter. Nyckelord: kommunikation, transparens, engagemang, koordination. Tid 30-45 min fördelat på hälften inspiration och hälften diskussion. Team vs grupp – skillnader och möjligheter. Tid 30-45 min fördelat på hälften inspiration och hälften diskussion. Läs mer här.

AI – kommer våra jobb finnas kvar och hur påverkar det vårt arbetssätt? Tid 30-45 min fördelat på hälften inspiration och hälften diskussion. Läs mer här.

Vilka är vi? – Demo av en övning för att lära känna varandra bättre att ta med er hem för senare genomförande. En förutsättning för mycket på smörgåsbordet. 10 minuter.
Kontinuerligt förbättringsarbete? – Hur jobba med hållbar och kontinuerligt förbättringsarbete med retrospektiv. Inspiration 20 minuter.

Effektiva möten – En insikt i teknikerna double diamond, flipped classroom och med exempel ur boken Liberating structures för effektiv facilitering. Tid 30-45 min fördelat på hälften inspiration och hälften praktik. Läs mer här.

Feedback – Hur jag som person eller vi som grupp kan jobba med feedback.
Inspiration 20 minuter.
Modernt ledarskap – En bokcirkel för alla, inte bara ledare. Läs mer här.

Röster från tidigare tillfällen

 • Bra och tankeväckande. Låt oss vara lika öppna, inlyssnande, respektfulla och agila när vi löser vårt beting. /Anonymous
 • Kreativt, värdefullt med ärlig diskussion om organisationens utmaningar, kul övningar (Viktigt att kunna tänka om och byta inriktning under tidens gång). /Anonymous
 • Bra: mycket input på kort tid. Resonans mellan coachens budskap och gruppens behov/intresse. Förslag på praktiska uppgifter som vi kan taxens oss. Effektivt. Bra input från gruppen och positiv stämning. /Anonymous
 • Oavslutade diskussioner – detta var en början men arbetet fortsätter. /Anonymous
 • Många frågeställningar – ibland utan svar. /Anonymous
 • Helt klart insiktsfullt /Anonymous
 • Mer interaktivt än tidigare. /Anonymous
 • Alla ville diskutera. /Ronny Nilsson
 • Roliga och tuffa diskussioner. /Anonymous
 • Viktigt med uppföljning – hur tar vi vidare och vem ansvarar? /Anonymous
 • Bra variation. Bra tempo. Möjligtvis ett moment för mycket. Bra engagemang. Högt i tak. Några verktyg att ta vidare på måndag. /Anonymous
 • Roligt, särskilt sista övningen. /Anonymous
 • Stor entusiasm och en stor portion humor blandat med en hel del allvar också! /Anonymous
 • Väldigt dynamiskt, bra aktivering och bra verktyg att ta tillbaka till organisationen. /Anonymous
 • Mycket bra. Skulle gärna göra samma sak med annan grupp eller uppföljning med nuvarande enhet. Stjärna alltså. /Anonymous
 • Inte helt applicerbart på vår verksamhet i alla delar men tankeväckande. /Anonymous
 • Engagerande. Teamutvecklande. /Anonymous
 • Kul och givande diskussioner! Bra att få chans att lufta åsikter tillsammans. /Anonymous
 • Jättebra på alla sätt. /Anonymous
 • Många bidrog aktivt i helgrupp. /Anonymous
 • Roligt. /Anonymous