Tyst avsked

Reading Time: < 1 minute

Är min översättning av fenomenet Quiet quitting det talas om. En gallupundersökning sade att 59% av oss tittar på en klocka och fyller en plats. I korthet handlar det om när man zoomar ut från jobbet och går för halv maskin. Jag har tidigare skrivit om bristen på engagemang som här är ett av flera tecken på det tysta avskedet men även fenomenet pärmbärare som inte har något att göra. Håller du med? Är det samma tomgång på ditt jobb? Hur mäter man dessa effekter för att mota Olle i grind?

Ovan en mindmap jag skapat med appen Mindmup. Den är öppen för editering/zoomning via denna länk. Skriv gärna dit dina spaningar/noder.

Håller du med? Eller inte? Diskutera här...