Självstyre – ett arbetssätt för startups?

Reading Time: 2 minutes

Jag är initiativtagare till en startup. Vi är ett tiotal personer som utvecklar en tjänst med mjukvara. Mer kan jag inte säga just nu med det kommer här senare. Alla jobbar vi ideellt för denna goda sak och ingen av oss tjänar något på detta förutom att bygga ut vårat eget nätverk, lära oss nya saker och givetvis – bidra för denna goda sak. Men problemet är att vi är väldigt långsamma och jag som initiativtagare förväntas dra igång saker samt att tiden inte räcker till hos oss flesta då vi har ett jobb och en familj att sköta. Det går inte att ställa krav på varandra eftersom det finns viktigare saker. Men jag hoppas vi har en lösning på detta genom Holokrati – eller självstyre som är ett enklare ord.

Tänk på Holokrati som ett sätt att samordna en organisation där det inte finns en traditionell chef som bestämmer allt. Istället är det som ett pussel där olika delar har sina egna roller och ansvar. Istället för att ha en stor ”boss” som säger åt alla vad de ska göra, har varje grupp eller avdelning sina egna små grupper, kallade ”cirklar”. Inuti varje cirkel finns olika jobbroller som beskriver vad varje person är ansvarig för.

Det är som att varje person har ett specifikt pusselbit att ta hand om. De behöver inte vänta på att någon ”chef” ska bestämma allt åt dem. Istället kan de fatta beslut inom sitt eget område för att få saker att hända snabbare. Så, Holokrati handlar om att ge alla sina egna pusselbitar att ta hand om istället för att ha en enda person som bestämmer allt. Det handlar om att göra organisationen mer flexibel och snabbare i beslutsfattandet!

I en mjukvaruorganisation som oss finns det intialt tre cirklar: Frontend, Backend och Övrigt. När man når kritisk massa (10 personer?) i en cirkel knoppar man av den i specialistcirklar. Ex Frontendcirkeln skapar subcirklar som UX, React och Test, var och en med en cirklelledare som håller i mötena. Mycket likt Communities Of Practice (Coppar) fast med ett leveransansvar. Utmaningen blir att koordinera dessa cirklar så inte silos och överlämningar sölar ner oss samt risken för dubbelarbete eller att saker hamnar mellan stolarna. För att undvika detta jobbar vi med Scrum som vanligt med täta leveranser och frekventa demos för våra intressenter samt mitt beprövade koncept Wingmate.

I en Holokrati så ställs mycket större krav på disciplin. Man har ett ansvar för sina detaljer men även för helheten. Fortfarande är det teamet som regerar.

Competence = Skill * Discipline

/Ove Holmberg

Jag återkommer som sagt i ämnet…

Vill du vara med? Hör av dig!

Kör vi!