Engagemang

Jag har skrivit om det förut men kan inte nog trycka på vikten av engagemang. Som sagt bara en tredjedel av oss är engagerade och driver utvecklingen framåt. Och det som driver engagemang är framför allt delaktighet. Att få vara delaktig innan beslut tas och kunna påverka dessa. Om man är expert på ett område så förväntas man i alla fall vara på sändlistan innan dessa beslut tas om man inte har tid eller får vara med i arbetsgruppen. Ett bra exempel på dessa elfenbenstorn eller kontrollrum är de LACE där de agila coacherna bor och bestämmer. Jag har själv bott i sådana och skäms. Här ett tips på hur ni som har MS teams kan göra för att skapa delaktighet och därmed engagemang:

  1. Sätt upp en ny teamsyta och döp den till något frestande. I mitt fall döpte jag den till Lean/Agile.
  2. Gör denna ”teams” till privat så inte vem som helst kommer in.
  3. Sätt upp kriterier för hur man kommer in och hur man kommer ut och gör dessa explicita.
  4. Lägg ut länken på något forum och låt det sakta gro.

Har du inte fått minst tio engagerade inom en månad så jobbar du förmodligen i en organisation utan framtid. När ni nått kritisk massa (10?) öppna upp detta forum för de oengagerade också och låt dem komma med i gänget.

Startinlägget in den nya teams.

Ove Holmberg

Doubter, gaffer, author