Bokrecension: Folksams datahistoria

Reading Time: 3 minutes

Denna lilla skrift på 80 sidor med mycket bilder behandlar Folksams IT resa från år 1945-1985. Boken skrevs 1995. Boken är ett måste för alla på Folksams IT-avdelning idag att plöja för att förstå var vi kommer ifrån. Boken är skriven av Dag Wedmalm och Christian Rydberg som båda var IT-chefer under denna period. Här finns de första stegen från manuell handläggning av sk spritkopior för lagerhållning till hålkort och sedermera stordatorns intåg. Själv jobbade jag på Folksams ADB avdelning som det hette då mellan 1981-1993 och kan relatera till de sista fyra åren av boken då man bland annat kan läsa hur Memo infördes 1985. Elektronisk post blev genom Memosystemet tillgängligt från alla terminaler från och med September. Personaltidningen Sesam informerar om detta i nummer 19:

Den här veckan, vecka 36, ansluts också Södra Sverige till Memo. Från och med nu kan alla som har en terminal kommunicera med varandra i hela landet. Detta är ett enkelt sätt att meddela sig med varandra om det är svårt att nå vederbörande på telefon.

Sesam 1985

Memo (dvs den första emailen) var för mig då, som smartphonen blev för mig 20 år senare, ett paradigmskifte. Plötsligen uppstod kommunikation som tidigare inte fanns tvärs över våra silos, avdelningarna. Mitt ”memoid” var OH1 och när jag idag möter folk som jag jobbade med då, har jag svårt med namnet, men memoidt kan jag fortfarande.

Boken avhandlar fyra paradigmskiften över 40 år:

  • Manuell bearbetning med räkne- och skrivmaskin
  • Mekanisering med hålkortsbearbetning
  • Automatisering med ADB och sekventiell bearbetning av bandregister
  • Online genom realtidsbearbetningar i terminalsystem

Det som speciellt är intressant är hur boken berättar mycket ingående om relationerna, eller ska vi säga spänningarna, med facket som var orolig för personalens arbeten skulle försvinna till förmån för stordatorns automatisering och uppsnabbning av arbetet eller elektronhjärnan som den kallades inledningsvis 1956 när den kom. Det hade varit än mer intressant om facket hade fått komma till tals i boken och berätta sin historia här. Det också varit smakligt att namnge de personer som finns på bilderna i boken men med den distans det fanns till chefer på denna tid så har väl dessa herrar ingen aning. Min bror Göran Dovervik på sidan 63 och Gudrun Brun på sidan 62 känner jag dock igen

Boken är en trevlig liten skrift men jag skulle hellre se en fortsättning för denna bok från 1986 till idag och den enorma utvecklingen med PC, stordatorns utfasning, mobiliteten, digitaliseringen, offshoringen, det agila och nu senast molnstrategier. Glömmer jag någon epok? Det finns ett antal personer på Folksam fortfarande som varit med hela denna resa och kunde berätta. Hör av er! Jag kan stötta 1986-1993 då vi gick över till PC och där jag har många roliga anekdoter. Bland annat när jag lärde 12 maskinskriverskor MS Word. Eller när vi köpte 100-tals PS/2 datorer och lade på lager i ett år utan strategi för användning. Den agila resan kommer jag dock täcka i en egen bok hur den startade 2012 av någon okänd eldsjäl jag gärna vill komma i kontakt med. Själv föreläste jag för Folksams projektkontor redan 2008 om agilt. Hade jag inte känt halva gänget hade jag nog blivit utslängd.

Här finns boken för nedladdning!

Detta var en bokrecension av mig. Vill du veta varför och hur jag gör dessa så kan du läsa om mig som boknörd här!