Reading Time: 2 minutes

Tvivla är ett nätverk av agila pinojärer som tillsammans stöttar varandra i vår iver att hjälpa våra partners med Agil- och Lean transformation.

För organisationer som behöver utveckling, lärande, stöd och inspiration kring agilitet, är vi Er partner med utbildning, coaching och facilitering.

Till skillnad från större aktörer erbjuder vi spetskompetens med erfarenhet, perspektiv och tvivel via vårt nätverk. Vi har 40 års erfarenhet av IT, 20 år av Agile och ett 70-tal nöjda kunder från retail, startup, banking, försäkring, telecom, sport, industri, offentlig sektor mm. Vi kallar det erfarenhet som ger Er inspiration och nya perspektiv.

Tvivlet, mer känt som vår utmaning av er status quo via vår erfarenhet och andra perspektiv, är starkt inspirerat av Tage Danielsson som på -70 och -80 talet utmanade samhällsdebatten med sitt kritiska tänkande kryddat med glimten i ögat.

Färsk forskning visar att tvivel är en positiv egenskap (tvärtemot normen) som ger mindre partiskhet och en vilja att tjäna organisationen hellre än egot. En tårta kan skapa dubbla känslor (god/onyttig) och det är denna kluvenhet som är tvivel. Hur ska vi då göra med kalaset? En lösning kan vara att fundera över att baka en tårta med endast nyttiga ingredienser hellre än att bara köpa valfri tårta. Tvivlet ger oss fler perspektiv som ger oss bättre beslut. Ett varningens finger är dock på plats om vi tvivlar för mycket och måste ha en konsensus som ger oss prokrastrinering och obeslutsamhet. Då finns risk att det inte blir någon tårta alls. Kanske prova med att ha två små tårtor och sedan lära sig av vilken tårta som blev populärast till nästa kalas? Men för att tvivla krävs en en säker miljö (Psychological safety/PS) där vi vågar tvivla. Tvivla är ledande inom PS i Sverige och pratar gärna mer om detta som en förutsättning för tvivel. Läs mer om PS här.