Automatisera HR!

Reading Time: 2 minutes

Jag vet inte varför men jag får en tidning som heter HR-nytt i brevlådan. I en artikel pratar en CPO om utmaningarna inför 2023. Då jag är stark motståndare till HR av idag och deras reaktiva arbete så passar jag på en känga även dit.

”Quiet Quitting”

Dvs när personalen bara gör det absolut minsta som deras arbete kräver ofta som ett tecken på att de saknar motivation och är missnöjda med sina arbetsuppgifter och är mentalt på väg till nästa jobb. Lösningen från HR är att lyssnar på de anställda och vad som gör dem missnöjda, justera arbetsbelastningen eller andra åtgärder som medger en bättre balans mellan arbete och privatliv. Detta anser jag vara chefens huvudansvar och självklart.

Min lösning är att HR coachar chefer för att skapa engagemang genom delaktighet. Tex genom att involvera alla även i de stora besluten. 80% av arbetarna i USA ”går till jobbet” endast. De är inte engagerade i sitt företag. 18% av dessa motarbetar aktivt all förändring. Det är de som inte lyssnas på som blir oengagerade och fadar ut.

Effektiviteten i verksamheten

HR hävdar att ”produktivitet samt individuella prestationer kommer att få större fokus nästa år” och att lösningen är att löpande se över och justera verksamhetens prioriteringar och säkerställa att teamen är förberedda för nästa års utmaningar.

Jag anser att HR måste bli teamfokuserade heller än individfokuserade. Det är teamen som ska prestera och mätas. Det förutsätter bra personal.

Prenumerera för att fortsätta läsa

Prenumerera för att få tillgång till resten av det här inlägget och annat prenumerantexklusivt innehåll.

Är du redan prenumerant?