Tvivla ny medlem i SÄKU

Reading Time: < 1 minute

Tvivla är från idag stolt medlem av SÄKU för att bättre kunna nätverka kring trygghet på arbetsplatserna.

Kortfattat är SÄKU sedan 2013 en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk, hälsa och arbetsmiljö. SÄKU gör detta främst genom att arrangera olika webinarier på svenska och engelska (som vi normalt även spelar in och tillgängliggör för medlemmarna att se i efterhand). På dessa webinarier förmedlas både forskning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, risk, human factors, arbetsmiljö och hälsa.

Varje år brukar SÄKU också erbjuda sina medlemmar vissa skräddarsydda och rabatterade utbildningar inom vårt intresseområde. Sedan år 2023 finns avsikt att arrangera en konferens per år.

Ett medlemskap omfattar alla anställda inom företaget, dvs. alla kan gå ”gratis” på SÄKUs ordinarie arrangemang och alla kan göra egna användare till medlemsdelen av hemsidan för att nå medlemsknuten info/material/inspelade webinarier och ladda hem presentationer. Man kan också se de andra kontaktpersonerna för varje medlem där varje persons epostadress finns med så att man kan kontakta dem och nätverka.

SÄKU är formellt en ideell förening som ägs av dess medlemmar, så man har all möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.

SÄKU har även en öppen LinkedIn-sida här.

Kör vi!