Psykologisk säkerhet och funktionell dumhet

Reading Time: 3 minutes

Hörni, har ni märkt att alla pratar om Psychological safety (PS) plötsligen? På det stora retailföretaget där jag jobbade som agil coach hade vi dock prioriterat ner detta i transformationen men efter gerillakrigföring fick jag upp det från backloggens källare.

Jag inledde med att skapa en kanal i MS Teams för att få igång diskussionen och snart hakade cheferna på med en dedikerad workshop samt sprintteman och finfina powerpoints på temat. På workshopen hade jag ett blixttal om tecken på ”unsafety” samt mina misslyckanden. Kanske var jag där lite för ärlig och cheferna undrade nog vilken tomte jag var som misslyckades med allt. Till slut fick jag i alla fall utbilda HR på PS vilket jag hoppas gav rätta personer de rätta verktygen.

På flygbolaget så kraschade plan efter plan och man fann inga tekniska fel. Men efter att alla i besättningen gått kurser i den nya ledarskapet så vågade andre styrman påtala de brister hen såg i kaptenens arbete och så blev allt bra.

På det stora spelbolaget hade vi en chef som ville bli agil då det låg i tiden. Jag coachade honom i detta men han envisades att sitta i sin glasbur hela dagarna. Orden han sade på månadsmötena fick applåder men vid kopieringsmaskinen kom folk fram till mig och berättade om sin oro för sin egen framtid. Jag kallar detta för Canon-fenomenet när man inte vågar prata med sin chef och istället går till ”facket”. Jag fick sluta då jag vågade detta. Chefen har slutat nu med kulturen lever vidare. Samtidigt som de idag blivit nominerade till priset ”great place to work” är det ställe man inte ifrågasätter cheferna utan hellre talar ut vid kopieringsmaskinen.

Hos biltillverkaren var alla överens i mötena. Ingen utmanade men man talade i korridorerna om ”The nod”, dvs ”nicken” alla gjorde i mötena men sedan struntade i och gjorde som vanligt.

På det stora teknikbolaget inledde vi alla möten med en ”safety check-in”. Samma powerpoint bild visades först innan mötet började och man ställde frågor som ”Kalle, var är nödutgången?”, ”Lisa, vilket är nödnumret?”. Inget fusk med den fysiska säkerheten här inte. Efter att ha berömt företaget för sin höga PS så kom även det med upp på bilden frågor som ”Pelle, kan du säga vad du tycker här i mötet?”.

Speak up! och sov sedan gott.

/Ove Holmberg

På försäkringsbolaget skickades ut enkäter med olika mätningar på personalens välmående. Problemet var att PS var så lågt att ingen svarade då det var ett obligatoriskt namnfält. Och de som svarade hade bara lovord. När de ändrade till frivilligt (med rekommenderat namnfält) så blev det fler svar men desto ärligare. Och över tid blev det fler och fler som fyllde i namnfältet. Ett annat problem med enkäterna är att de inte är transparenta, man skickar in data men de presenteras aldrig vilket gör att enkättröttheten gör att värdet av enkäterna minskar då det bara står ”bra” i fritextfälten.

På spelbolaget gjorde jag en PS-enkät som ett moment i utbildningen om PS och fann resultatet långt under medel. Detta verifierade det jag annars hörde i korridorerna om management by fear och en giftig miljö. Till mig som konsult och tvivlare kunde de anställda prata ut, speciellt då de inte hade något kollektivavtal, whistle blowing process eller fackligt stöd. Jag kallar det Xerox syndromet där man pratar vid kopieringsmaskinen med mig hellre än med sin chef.

Mats Alvesson heter en professor på Lunds universitet. Han har uppfunnit begreppet Funktionell dumhet som innebär att man tänker kortsiktigt, innanför boxen, nickar instämmande, go with the flow och håller med hellre än att sticka ut näsan och ifrågasätta. I sina böcker och på Youtube ifrågasätter han sin egen arbetsgivare men med den PS han besitter så kan han göra detta ostraffat.

Mina råd om PS

  • PS är en förutsättning för en agil transformation. Den måste komma först i agendan och inte ses som en add-on. I inskolningen av agila ledare (fd chefer) måste dessa inte bara utbildas utan även tränas i detta.
  • Sluka allt av Mats Alvesson som finns på nätet kring funktionell dumhet.
  • Som ledare, se till att du blottar din okunskap hellre än din CV. Det kanske är svårt dessa dagar men sen, gå runt med en kaffekopp och fråga nyfiket vad folk pysslar med och lär dig.
  • HR måste äga PS och inte åka snålskjuts på agila coacher. Mer om detta i ett annat blogginlägg där jag tar upp HRs roll i transformationen.

/Ove Holmberg

Håller du med? Eller inte? Diskutera här...