Communities Of Practice (CoP)

Reading Time: 2 minutes

Att starta en CoP är att skapa en grupp med människor med samma roll för diskussion och lärande tillsammans trots att vi inte tillhör samma organisation. Till exempel en Scrum Master CoP med SM från flera olika team som diskuterar Scrum och annat. En av de första diskussionerna som kommer är vilket verktyg man ska använda för retrospektiv. Formatet för CoP är ofta en Chat/Teams/Slack kryddat med fysiska träffar med Lean Coffee format.

Jag vill dock hellre slå ett slag för Communities Of Interest (CoI) som är i stort sett samma sak men intressebaserat hellre än rollbaserat. Där blir en CoI för Scrum ett forum för alla att diskutera just Scrum. En nyfiken utvecklare kan då ansluta sig på pull-basis hellre än att någon admin släpper in folk. Detta har många fördelar:

 • Administrationen minimeras med pull prenumerationer.
 • En CoP behöver ha en ”master” och gärna en ”wingmate” som administrerar listan. Detta medför ofta att man väntar på deras nästa inlägg hellre än att i en CoI så är vi alla ”admins” och tar för oss. Den dag då diskussionen dör är CoI död och det är med i planen.
 • Engagemanget ökar om man inkluderas
 • Man kan komma och gå i en CoI. I en CoP förväntas man (så länge man har sin roll) vara kvar.
 • Omvänt, elfenbenstorn som SM CoP, LACE mfl, behöver vi inte fler av om vi vill vara inkluderande och minimera elitism.
 • Ett CoI har skalningspotential som inte CoP har. Snart kommer Scrum CoI knoppas av till grupper för mer specifika och existentiella diskussioner vilket alla (utom nördar som jag) inte uppskattar. En CoP är svår att skala.

Oavsett format på forumet så är det svårt att få diskussioner som passar alla. Om det ansluter en ny SM till SM CoPen så ligger denne lågt ett tag innan den vågar sig på en första fråga. Ofta den med verktyg för retro;) Vi som varit med ett tag suckar då och skjuter ut oss sakta från forumet. Omvänt så vågar inte vår nye SM fråga något om diskussionen är på nördnivå. Vad jag försöker säga är att det är svårt att tillfredsställa alla med ett forum.

Jag startade Agile Sweden 2002 som blev en CoI för Agile i Sverige. När den listan var som aktivast runt 2006-2009 så var det där man fick alla svaren och inte på Internet. Snart knoppades den av till Agila avtal och liknande nisher. Alla dagens agila gurus var där men ledsnade snart då frågan om verktyg för retro kom för 70-11 gången. Så fundera ett tag till om det verkligen är en intern CoP/CoI vi behöver eller en extern? I en extern (maillistor, Slack etc) så kan du diskutera i större forum med mer aktivitet men såklart inte med den unikhet en intern CoI/CoP medför.

Slutligen ett par framgångsfaktorer jag ser för en lyckad CoP/CoI

 • Det måste finnas minst två admins som brinner för detta och slänger in ved i brasan.
 • Det måste finnas regler för gruppen.
 • Det måste kryddas med fysiska events
 • Alla måste vara välkomna
 • Överlev 3 månader och nå kritisk massa. Förslag 1 svar per dag på en fråga/inlägg. Sen rullar det på (de flesta dör inom 1 månad)
 • Få med early adopters tidigt
 • Skapa en trygg zon trots att den är öppen. Få alla ställa dumma frågor och som admin gå i täten för detta.
 • Skapa en hub (hemsida etc) för lärande där alla CoP/CoI finns listade så man lätt kan hoppa med utan att leta.