Konsultjävlar

Reading Time: 5 minutes

Jag har jobbat 80% av mitt arbetsliv (40 år) som konsult inom IT och ser skaran av oss växa relativt de ”anställda”. Det är inte ovanligt att ett team eller organisation har fler än 50% konsulter. Sådana som man kan ta in/ut med kort varsel för att skapa en flexibilitet när marknaden svänger. Men få av dessa konsulter, mig inräknat, bidrar med något bestående värde, vi löser ett temporärt problem. Dessa kallar vi resurskonsulter – de tillsätter en vakans under en tid (som ofta kan bli flera år) för att lösa en brådskande situation. Detta gör dessa ofta bra och billigt men trots att denne konsult ska vara en i gänget får denne inte vara med på sommarfesten och luncherna. Å andra sidan finns vi som ger ett bestående värde och skapar förändring, dessa kallar jag här för specialistkonsulter.

Jag läste i en tweet om en situation där en erfaren specialistkonsultande agil coach hade tagit över efter en oerfaren dito. Som vanligt skedde ingen överlämning mellan dessa. Det är ju bara resurser. Den erfarne gnällde över att den oerfarne hade gjort på fel sätt. Detta är mycket vanligt eftersom erfarna och oerfarna säljs från samma hylla utan att deras konsultmäklare eller köpare har en aning om skillnaden. Resultatet är att vi erfarna får leva med föregångarens rykte innan vi får ordning på torpet igen och kan återupprätta rollen som agil coach som en värdeskapande människa hellre än en resurs. Det är inte sällan jag hör som ny agil konsultcoach på jobbet att ”jaja, här kommer nästa spelevink. Låt honom höras några månader så gör vi som vanligt sen” och ibland när de inte tror jag hör eller ser skämtar de om konsultjävlarna. Detta är förståeligt eftersom marknaden är översvämmad av ”agila coacher” producerade i, och numera utslängda från, stora agila transformationer där projektledare har uppgraderats över natten till ”senior enterprise agile coach”. Läs mer om detta i min blog där jag jämför dessa kvackare (oerfarna) med hovnarrar (erfarna).

Min filosofi är att specialistkonsulten (jag) ska ut så snart som möjligt till förmån för anställda som blivit upplärda av denna. För en erfaren agil coach räcker det med sex månader om organisationen är mogen för radikal föränding. Jag kallar det agil coach harakiri att sälja sig själv enligt denna filosofi och sätta press på dig själv och organisationen med dig som en inspiratör, mentor och utbildare under en kort tid. När jag lämnar ett gig som agil coach lämnar jag alltid över mitt arbete till nästa agila coach. Sällan sker det via överlapp någon månad som det borde, utan det blir till min närmaste chef med min önskan att mina observationer och råd lämnas över till nästa. Dock inte omedelbart, den nye måste få chansen att bilda sin egen uppfattning först utan bli påverkad av mina ideer. Jag märker dock att jag är den ende som gör så.

Angående ordet resurs har jag i många år predikat detta ords innebörd, dvs ett säkert tecken på en organisation som inte jobbar med kunskapsarbete, mer löpande band produktion. Men här börjar jag ändra mig, vi får helt enkelt inse att våra team har specialister som hellre jobbar med sitt än att hjälpa de andra. Ofta resurskonsulterna eller blivande pensionärer utan motivation att göra mer än vad som krävs. Har ni väl anställt/anlitat dessa får ni stå ert kast och skapa arbete som passar dessa. Låt dessa vara ifred och skapa ”resursteam” för dessa där de kan sitta och suboptimera hellre än att förstöra för oss teamspelare som vill bygga REAL TEAM.

När det gäller marknaden därute för köp av konsulter så är det en hopplös historia där marknaden för konsultmäklare utan någon kunskap om agilt spammar. Jag har en färdiskriven text som jag använder när dessa mäklare hör av sig (och de gör de tio gånger i veckan) men efter det hör få av sig igen eftersom marginalerna på mitt arvode inte finns. Jag hoppas det bidrar till en förståelse för skillnaden på oss agila coacher som ibland säljs för 700:-/h:

Dear [name]!
Thanks for your interest in me and my services.
Unfortunately i am not available at this moment as i have an ongoing assignment for another client.
This assignment ends [yyyy-mm-dd], so if the need is prior this i must pass on this opportunity. Else if its possible to start after this date, my expectations are:

  • Location: Central or southern part of Stockholm. Else expenses paid and travel time included in worktime.
  • Length: 6-12 months
  • Focus: 50-100%
  • Work from home: Min 2 days/week
  • Work from job location: Min 2 days/week
  • Fee: 130-180 £/h
  • Full transparency in contract your company vs the client
  • Not working for a client in a doubtful business (ex igaming)
  • Not working for a client i recently worked for within 5 years.

If OK please set up a meeting directly with the client next week to talk more about how I, Swedens most experienced agile coach, can support and grow their business.

Regards, Ove
Ps: Link to my CV here

Jag jobbade nyligen som en agil coach för ett program hos ett av de största företagen i Sverige som skulle bygga det nya sourcingsystemet för upphandlingar av konsulter. Ett företag som hade 75% konsulter och närvaro i alla kontinenter och systemet var nu efter tre år utrullat till häften av dessa. Systemet skulle hantera tiotusentals konsulter men även inköp av varor. Nu var måttet rågat, det skulle bli klart i år så de anlitade mig för att se över processerna för att rappa på. Jag fick ansvar över ett sk ”Tiger team” bestående av experter på juridik, finans och systemet som sådant och vårt uppdrag var att rulla ut systemet på ett effektivare sätt och det var jag som skulle uppfinna detta sätt baserat på agila principer. Men när programledningen förstod att den pilot vi gjorde inte skulle rulla ut mer än till ett land i den första leveransen, tröt tålamodet och jag fick gå. Under sex intensiva månader fick jag insyn i hur systemet var tänkt att fungera inklusive de marginaler som avsågs. Utan att gå in på hemligheter kan jag väl säga att framtiden ser ljus ut för resurskonsulter och konsultmäklare.

För ett tag sedan fick jag ett lukrativt erbjudade att vara ”högra handen” till ”head of agile” för ett av de största svenska företagen i deras agila resa som skulle påbörjas på allvar. Dock som underkonsult till ett av de bolagen som hade ramavtalet för dessa tjänster hos det stora svenska företaget. Jag tackade nej trots att uppdraget var hand i handske för mig och problemet var formen för detta arbete. Hade det avsett anställning hade jag tagit det utan att tveka men som konsult så kommer du ha problem med trovärdigheten, speciellt om du kommer från ett större konsultbolag så kommer dina idéer aktivt motarbetas av de andra bolagen som också har ramavtal. Deras agenda är primärt att sälja fler konsulter och sekundärt att hjälpa kunden. De flesta erfarna agila coacher vill vara konsulter av en enda anledning och det är att man tjänar bra på detta. Detta gäller i synnerhet de egna företagarna som, med all rätt, har höga timarvoden. Det är dessa egna företagare som borde vara plan B för företagen när de inte lyckas anställa till dessa positioner, inte ramavtalsleverantörerna som sällan har de bästa agila coacherna och som har en dold agenda. Ofta ser jag klickbildningar av ramavtalsleverantörer gadda ihop sig för att misskreditera någon i teamet så denne kan lämna plats för någon i deras företag. Uppköparen av tjänsten ser bara på prislappen och resonerar att man kan få två agila coacher för en erfaren och snart är det fullt av agila coacher som gör sin första volta i en transformation.

Slutligen ett par ord om motsatsen kring agil coach och specialistkonsult. En specialistkonsult som jag och som jobbar med förändring får aldrig vara med när det roliga händer. Vi ska ju ut snarast. Ofta stöter jag på folk som jag jobbat med på stan några år senare och frågar hur det gick. Oftast har det gått bra och att det tog längre tid än de trodde men i få fall har det gått bakåt. Då bjuder jag denne på en bira och försker lära mig av våra misstag. Med det sagt, de bästa agila coacherna är inte konsulter, de är anställda och fokuserar långsiktigt. Det är dessa företagen måste behålla med alla medel – inte konsultjävlarna.

/Ove

Ove Holmberg

Doubter, gaffer, author