Konsultjävlar

Reading Time: 5 minutes

Jag har jobbat 80% av mitt arbetsliv (40 år) som konsult inom IT och ser skaran av oss växa relativt de ”anställda”. Det är inte ovanligt att ett team eller organisation har fler än 50% konsulter. Sådana som man kan ta in/ut med kort varsel för att skapa en flexibilitet när marknaden svänger. Men få av dessa konsulter, mig inräknat, bidrar med något bestående värde, vi löser ett temporärt problem. Dessa kallar vi resurskonsulter – de tillsätter en vakans under en tid (som ofta kan bli flera år) för att lösa en brådskande situation. Detta gör dessa ofta bra och billigt men trots att denne konsult ska vara en i gänget får denne inte vara med på sommarfesten och luncherna. Å andra sidan finns vi som ger ett bestående värde och skapar förändring, dessa kallar jag här för specialistkonsulter.

Prenumerera för att fortsätta läsa

Bli betalprenumerant för att få tillgång till resten av det här inlägget och annat exklusivt innehåll.