Demo – det mest uttänjda begreppet

Reading Time: 3 minutes

Jag har jobbat ett helt liv med att få värdefulla demos till stånd men måste inse slaget förlorat. Aldrig någonsin har jag fått uppleva den perfekta demon, eller Review som det faktiskt heter och där demo är en del av flera. Slentrian är demons värsta fiende samt oförstånd från stakeholders som inte ser vilken chans de nu har att önska. Här mitt recept:

En bra demo startar ett par veckor innan när inbjudan till alla intressenter skickas ut av produktägaren. I denna döljer vi det faktum att demon kommer att spelas in så vi får så många deltagare live som möjligt. I inbjudan redovisar vi vår agenda:

 • Presentation av teamet inklusive KPIer (SM)
 • Events den senaste tiden (problem, framgångar, nya medlemmar etc) (SM)
 • Presentation av vår leverans med övergripande mål (OKR) och det som skall demas (PO)
  • Leverans 1 (Teammedlem 1+2)
   • Demo
   • Feedback
  • Leverans 2 (Teammedlem 3+4)
   • Demo
   • Feedback
 • Den närmaste framtiden (Roadmap, risker) (PO)
 • Övriga frågor (SM)
 • Feedback (SM)

När inbjudan är utskickad bokas samma lokal en timme innan för genrep och en timme efter för feedback. På feedbacken ser vi filmen, precis som ett fotbollslag som ser filmen från senaste matchen tillsammans. Vi tuggar också i oss feedbacken från den agila coachen som levererat betyg åt oss. Ett verkligt exempel från en sk system demo kan du se här nedan. Resultatet blev 55% för det bästa teamet och 18% för det sämsta (medel score 43). Men tre team var ej närvarande alls. Det är fegisfaktor 100. Några dagar senare deltog jag i en annan demo som var helt annorlunda som fick 57 i score. Där nämndes inget av teamen utan det var tåget som demade. Mätetalen kunde dock återanvändas.

En förklaring till matrisen är att på rad 1 ser du viken faktor varje mätetal har. Value (5) är viktigast, dvs varför gör vi detta medan att hålla tiden (1) inte är lika viktigt. Ut kommer ett subjektivt diskussionsunderlag för den agila coachen. Vidare förklaring av matrisen:

 • Time är hur väl timeboxat det är och hur vi håller tiden inklusive lagom luft för frågor (dock inte under demon).
 • Stakeholder är hur våra intressenter deltager eller ej.
 • Demo är hur vi demar och visar fungerande kod hellre än powerpoints.
 • Learning är hur vi redovisar vad vi har lärt oss den senaste tiden
 • PIO är hur vi redovisar hur vårat arbete förhåller sig till ”the big picture”. Ibland kallade Objectives.
 • Sprint goals är givna om man har en ”sprintreview” men nice to have om det är en systemdemo.
 • Live är huruvida vi demar live eller via Teams. Det förra mycket mer värdefullt ur ett feedbackperspektiv.
 • Team presentation är huruvida teamet presenteras eller om de är dolda bakom slides.
 • Value är det viktigaste som sagt. Varför gör vi detta? Vad är nyttan? Åt vem? Detta måste tydligt kommuniceras annars är det alibiarbete. Gärna precis innan respektive demo. Ledtråd: Din userstory.
 • Future är hur vi berättar vad vi ska göra härnäst samt är transparenta med våra eventuella risker. Ett lysande tillfälle att göra kasta in sena önskemål.
 • Facilitering är konsten att övertyga samt att få folk att lyssna. En van facilitator spanar här in talarnas förmåga här men även publikens intresse.

När demon är slut så går vi igenom feedbacken och sänder ut mötesanteckningar samt inspelningen till allmänheten och tar med oss in i nästa planering och retrospektiv.