Ja så är min hisspitch och det räcker. Med hög svansföring och stor trygghet kan jag säga det då jag inte bara varit med från början utan även årtionden innan då vi kämpat med långa projekt och stenhårda managers. Med endast en handfull år kvar till pension så börjar jag få perspektiv också som grädde på moset. Och på toppen av det en lång ledarskapsutbildning i armén samt tränar och managementuppdrag på elitnivå inom lagidrott. Jag vet vad ett TEAM är och vad dessa behöver från organisationen. Framför allt management team.

Från stordatorer till PC och systemutveckling vidare till ett liv som konsult kring mjukvaruutveckling och sedemera agil sådan var jag etta på bollen när det agila lanserades 2001.

Ove Holmberg

Men svansföringen var inte så hög för tio år sedan då jag led svårt av the Impostor syndrome, dvs att inte tycka mig räcka till. En dag sa en chef till mig att säga vad jag tycker och inte komma med det efteråt. ”-Du har alltid något vettigt att säga men säger det för sent”. Sedan dess är jag tvärtom och kanske ibland lite för mycket.

Till skillnad från ”beror-på-agila-coacher” som hänvisar till SaFE eller annat ramverk utmanar jag med hjälp av min erfarenhet, min trygghet och mina perspektiv. När andra säger att det beror på (vilket ofta är sant) så sticker jag åt ett helt annat håll där en diskussion föds. Tex så kan jag envist hävda att jorden är platt (eller att ni har en dysfunktionell organisation) tills någon överbevisar mig.

Jag sår ett tvivel och utmanar först. Diskussionen som följer därefter är det som cementerar en eventuell tro på detta, eller tvärtom. Vi har med diskussionen skapat en hypotes vi kan gå vidare med och verifiera med empiri, hellre än att vi litar på en kommersiell produkt med dess certifierade präster som vår ledstång.

Det som skiljer mig ytterligare från de erfarna agila coacherna är att jag har perspektiv. Medan de flesta erfarna agila coacher därute opererar i en värld av startups, där agilitet kommer med modersmjölken, kan jag utöver ett tiotal startups lägga till en handfull organisationer inom offentlig sektor, idrottsvärlden och större skalningar på multinationella företag där de verkliga utmaningarna finns.

Att varit i branschen i 35 år sätter sina spår. Att verkat inom 70+ organisationer kan verka fladdrigt men jag har genom denna fladdrighet byggt upp en stor erfarenhet och ett nätverk. Erfarenheten kommer från de alla roller jag har axlat och de olika organisationernas utmaningar. Jag har verkat som testare, CIO, projektedare, systemutvecklare, teknisk projektledare, utredare, uppköpare, coach mm. Det enda jag missat är UX, något jag är direkt svag på.

Psychogical safety är ett begrepp som trendar. Tyvärr är det just en trend då det ser bra ut att man som företag har pratat om det. Fackliga organisationer som borde bära denna fana högt under arbetsmiljölagen duckar konceptet. Jag står på barrikaderna för PS och har i skrivande stund hållit ett femtiotal föredrag och kurser på temat. Med PS i CVn skapar jag en grogrund för trygghet. Folk kommer till mig istället för facket, eller avsaknaden därav, har jag märkt.

Ove = Utmaning + Erfarenhet + Perspektiv + Trygghet

/Ove Holmberg

70+ kunder/arbetsgivare under 35 år i branchen

Lämna ett svar