Boken om Folksams datahistoria

En gång för länge, länge sedan halkade jag in på IT av en slump. Jag blev springpojke och vaktmästare på Folksam direkt efter gymnasiet men via ”utdata” som var nästa steg för oss samt de som jobbade på posten, kom jag in på IT och nu 40 år senare har jag Folksam för att tacka för alla mina goda yrkesår. En tillbakabetalning från mig är Boken om Folksams datahistoria 1987-2023 som jag nu avser att skriva tillsammans (du?) med några som varit med på resan. Det finns en liknande bok tidigare från åren 1946-1986 som inspirerat mig och denna tar vid där den förra slutade.

Upplägget blir intervjuer med alla IT-chefer som passerat. Jag har klartecken från Birgitta Frejhagen som var aktiv på 90-talet samt nuvarande CIO Anders Lundsten. Resten kommer jag kontakta inom kort. Dessa kommer få svara på frågor om de utmaningar som fanns men även det som lyckades. En knorr blir ”passningen” där man skickar vidare en fråga till nästa IT-chef.

Parallellt med detta kommer vi forska i enskilda förflyttningar som SYSTRA, Kisen, Hem-PC, Memo, Webben, Hårdvara, Lotus Notes, PMO, Agile, Outsourcingen och allt som vi jobbat med men även kulturen som sådan. Som krydda kommer vi ha anekdoter från oss som jobbat här. Jag har redan fått in en men vill ha flera:

En dag i början av 80-talet kom den kända journalisten Herbert Söderström till Folksam för att se hur ett modernt företag arbetar. Han fick den sedvanliga presentationen av AR-ledningen med hur framgångsrikt ADB hade rationaliserat arbetet med hantering av försäkringar. Han frågade då hur sker den ekonomiska styrningen och uppföljningen och fick till svar att den sköter Budgetavdelningen med hjälp av en ABC 80. Han bad då att få se hur det gick till och Herbert besökte Budgetavdelningen som förevisade hur organisationen styrdes och följdes upp med hjälp av en ABC där data lästes in från kassettband till datorn och ut kom rapporten för olika organisationsenheters resultat och jämfört med budget. Herbert Söderström skrev sedan en artikel i Datavärlden om sitt besök. (jag har letat men kan inte hitta den på nätet).

Detta illustrerar dilemmat att i början var all IT-verksamhet inriktad på att rationalisera och effektivisera försäkringshanteringen och man prioriterade ner behovet att få även information ut ur systemen. Detta ledde till att organisationen började ställa krav på att kunna få mer information om kunder, ekonomisk uppföljningen. Detta ledde i sin tur till att man t.ex införskaffade Mercur och sedan Power Play för att hantera den ekonomiska uppföljningen. Man bytte ekonomisystem först till FMS och sedan SAP för att modernisera hantering av ekonomin.
På Marknadsavdelningens initiativ utvecklades FOKUS (Folksams Kundinformations system) där man för första gången kunde se alla försäkringar som en kund hade.

Lars Ek konsult 1990-1993

Vill du skriva en anekdot, vara medförfattare, bidra med en bild eller korrläsa så hör av dig till mig. Boken kommer vara klar senast om två år, förmodligen till jul 2023. Ingen brådska och ingen press. Det kommer knappast bli en tjoskvältare. Allt arbete är ideellt och allt överskott (efter att omkostnader betalats) går till välgörande ändamål.

Kör vi!/ove.holmberg@gmail.com

Kontorsstöd 1994?

Ove Holmberg

Doubter, gaffer, author