Team topologies?

Team topologies är en bok som för mig öppnat ögonen för hur vi bör designa mjukvaruteam och dess omgivning. Boken talar om vikten av rätt teamstorlek (Dunbars number) och sammansättning (T-shape) och där är inget nytt. Vidare att vi måste minska vår kognitiva last så att vi kan fokusera på rätt saker. Och att inse att vi är hämmade av Conways lag när vi designar teamens omgivning. Men det jag tar med mig är hur boken visualiserar de fyra olika teamtypernas beroenden mellan varandra och delar upp dessa beroenden på tre olika typer. Detta ger en bra grund för att sedan börja inventera vår organisations beroenden, som i grund är elaka och gör oss långsamma, ofta med handovers mellan team. Väl vi är medvetna om dessa beroenden kan vi sedan hantera och i bästa fall eliminera dessa.

Översikt av boken

I denna bokcirkel diskuterar vi boken Team topologies av Matthew Skelton och Manuel Pais.

“Många organisationer kämpar med sin agila transformation. En av anledningarna är hur de har organiserat sina team. Fokus låg troligen på effektivitet och om dessa team börjar använda agila sätt att arbeta gör det inte organisationen agil. Boken Team Topologies – Organizing business and technology teams for fast flow, av Matthew Skelton och Manuel Pais, hjälper dig att utforma en teamorganisationsstruktur i en agil organisation. Att använda deras idéer hjälper till att övervinna några hinder för snabbt flöde. T.ex. Conways lag, programvara som är för stor för team, förvirrande organisationsdesignalternativ, team som dras i många riktningar, smärtsamma omorganisationer med några års mellanrum, blockerat flöde och monolita team.

Jag skulle säga en bra bok för dem som utformar sin agila transformation. Denna bok hjälper dig att förstå var du måste tänka på när du skapar din teamtopologi. Du får massor av fallstudier och branschexempel.”

Översättning av bokrecension av Henny Portman

Bokcirkel

En bokcirkel fungerar så att deltagarna kommer överens om en bok eller som i detta fall att boken är förutbestämd. Denna bok ska inköpas av varje deltagare och läsas i samma takt som de övriga i gruppen. Den takten bestäms på det första mötet.

På varje session diskuteras sedan det lästa avsnittet. Den första sessionen faciliteras av den som administrerar bokcirkeln som då väljer metod för diskussionen. Sessionen avslutas med att nytt datum sätts, avsnittet bestäms och att ny facilitator träder fram.

Varje session som är online är mellan 30-60 minuter lång utom den sista som är två timmar lång och då vi även gör en gemensam sammanfattning och review.

Diskussion

I samtliga våra kurser ingår tillgång till ett diskussionsforum i vår community. Där kan deltagarna tillsammans med läraren/administratören diskutera ämnet mellan sessionerna men även deltaga i andra forum inom samma community. Medlemskap i denna community kvarstår även efter kursen.

Praktikaliteter

  • Pris: Första sessionen gratis. Övriga sessioner 900:- för alla.
  • Betalning: Swish eller faktura senast sista sessionen.
  • Datum: Kallelse kommer när minst tio deltagare anmält intresse.
  • Förkunskaper: Inga
  • Språk: Materialet är på engelska men vi pratar svenska på lektionerna (om ingen anger annat i anmälan då vi givetvis pratar engelska)