Facilitering är ju vissa metoder, knep och processer som erfarna coacher använder under workshops för att köra framgångsrika med sessioner. Vi pratar inte om den typen av facilitering här, som i sig är en viktig färdighet och en förutsättning. Vi pratar om komplex facilitering som ett sätt att vara, som erbjuder deltagarna

 • en säker zon för misslyckanden
 • en miljö för utforskning
 • en plats för innovation
 • samarbete och samskapande
 • en kultur för inkludering
 • anpassning av åtgärder med och mot en större syfte.

Vi har tvivlat och trott men genom misslyckanden och senare framgång, vet vi nu att komplex facilitering är en nödvändig ledarskapsförmåga idag, ungefär som planering, organisering och kontroll var för femtio år sedan.

Syfte

Att kunna leda onlinemöten generellt, och utbildningar och workshops specifikt, på ett pedagogiskt, metodiskt, roligt och dynamiskt sätt.

Upplägg

På denna utbildning kommer vi gå igenom alla faser i de olika mötestyperna för att få en struktur för komplex online facilitering. Fokus kommer ligga på metoderna Flipped classroom och Double Diamond och de verktyg som man behöver behärska för detta. Deltagarna delas in i grupper om 2-3 personer som kommer genomföra en session som “examen”. Vi kommer genomföra varje tillfälle mellan 12.00-12.45 eller 17.00-17.45 på vardagar under fem tillfällen. Tider kommer gruppen överens om vid första tillfället.

Metod

I denna kurs tillämpar vi tekniken för onlinemöten, Flipped classroom, vilket innebär att vi använder de gemensamma sessionerna för diskussion och reflektion och ger “hemläxa” mellan dessa. I utbildningen kommer vi gå igenom denna metod

Diskussion

I samtliga våra kurser ingår tillgång till ett diskussionsforum i vår community. Där kan deltagarna tillsammans med läraren/administratören diskutera ämnet mellan sessionerna men även deltaga i andra forum inom samma community. Medlemskap i denna community kvarstår även efter kursen.

Praktikaliteter

 • Pris: Första sessionen gratis. Övriga sessioner 1.900:- för alla.
 • Betalning: Swish eller faktura senast sista sessionen.
 • Datum: Kallelse kommer när minst tio deltagare anmält intresse.
 • Förkunskaper: Baskunskaper i mötesteknik
 • Språk: Materialet är på engelska men vi pratar svenska på lektionerna (om ingen anger annat i anmälan då vi givetvis pratar engelska)