OKR är det nya sättet för att mäta framsteg mot de uppsatta strategiska målen. O står för Objectives (mål) och KR för Key Results (mätvärden). Typiskt har man 2-3 O för kommande kvartal och 6-9 KR kopplade till dessa.

Syfte

Att kunna leda online OKR workshops på ett pedagogiskt, metodiskt, roligt och dynamiskt sätt eller att ta fram OKR för ER organisation

Upplägg

På denna workshop lär vi oss först grunderna i OKR och sedan skapar vi dessa, antingen i en fiktiv organisation eller om alla deltagarna kommer från samma organisation så gör vi detta “live”. Deltagarna delas in i grupper om 2-3 personer som kommer genomföra en session som “examen”. Vi kommer genomföra varje tillfälle mellan 12.00-12.45 eller 17.00-17.45 på vardagar under två tillfällen. Tider kommer gruppen överens om vid första tillfället. Om intresse kan denna workshop fortsätta med en bokcirkel förslagsvis den mest kända boken på området Measure what matters.

Metod

I denna kurs tillämpar vi tekniken för onlinemöten, Flipped classroom, vilket innebär att vi använder de gemensamma sessionerna för diskussion och reflektion och ger “hemläxa” mellan dessa. I utbildningen kommer vi gå igenom denna metod.

Diskussion

I samtliga våra kurser ingår tillgång till ett diskussionsforum i vår community. Där kan deltagarna tillsammans med läraren/administratören diskutera ämnet mellan sessionerna men även deltaga i andra forum inom samma community. Medlemskap i denna community kvarstår även efter kursen.

Praktikaliteter

  • Pris: Första sessionen gratis. Övriga sessioner 900:- för alla.
  • Betalning: Swish eller faktura senast sista sessionen.
  • Datum: Kallelse kommer när minst tio deltagare anmält intresse.
  • Förkunskaper: Inga
  • Språk: Materialet är på engelska men vi pratar svenska på lektionerna (om ingen anger annat i anmälan då vi givetvis pratar engelska).