Alla har vi hållit en klassisk lektion online och även i klassrum? Femtio slides Powerpoint och fem minuter frågor på det. Kanske även hemläxa ochett prov. Vi hävdar att ca 5% av “polletterna trillar ner” i ett sådant lärande.

Omvänt lärande, eller som det heter på engelska; Flipped classroom, är en typ av blandat lärande där eleverna först introduceras till innehåll hemma i egen takt, som tex en film, och sedan övar på detta i gemensamma lektioner där frågor och praktisk övning sätts i fokus. Man får då en individuell takt att smälta innehållet och sedan en omedelbar tillämpning tillsammans med andra. Vi vet, efter att ha trott och tvivlat, att ett omvänt lärande tillsammans med goda verktyg och disciplin kan förbättra oddsen för lärande ända upp till att 75% av polletterna trilla ner.

För de resterande 25% av polletterna krävs kroppsspråket och säkerheten vi endast kan få i ett fysiskt klassrum tillsammans.

Processen för flipped classroom är

  • Film för inlärning på ca 30 minuter
  • Gruppreflektion/chat
  • Session med alla för diskussion samt lösande av uppgift
  • Redovisning

Denna kurs ingår även i kursen Komplex online facilitering som även innehåller metoden Double diamond. Tillsammans ger dessa metoder expertkunskaper i online facilitering.

Syfte

Att kunna leda online utbildningar på ett pedagogiskt, metodiskt, roligt och dynamiskt sätt.

Upplägg

På denna kurs går vi igenom alla steg i Flipped classroom men även de verktyg som behövs inom kategorierna video (Zoom etc), diskussion (Slack etc), samarbete (Miro etc), engagemang (Menti etc), informationsdelning (Drive etc)  och röstningar (Surveymonkey etc). Deltagarna delas in i grupper om 2-3 personer som kommer genomföra en session som “examen”. Vi kommer genomföra varje tillfälle mellan 12.00-12.45 eller 17.00-17.45 på vardagar under två tillfällen. Tider kommer gruppen överens om vid första tillfället.

Metod

I denna kurs tillämpar vi tekniken för onlinemöten, Flipped classroom, vilket innebär att vi använder de gemensamma sessionerna för diskussion och reflektion och ger “hemläxa” mellan dessa. I utbildningen kommer vi gå igenom denna metod.

Diskussion

I samtliga våra kurser ingår tillgång till ett diskussionsforum i vår community. Där kan deltagarna tillsammans med läraren/administratören diskutera ämnet mellan sessionerna men även deltaga i andra forum inom samma community. Medlemskap i denna community kvarstår även efter kursen.

Praktikaliteter

  • Pris: Första sessionen gratis. Övriga sessioner 900:- för alla.
  • Betalning: Swish eller faktura senast sista sessionen.
  • Datum: Kallelse kommer när minst tio deltagare anmält intresse.
  • Förkunskaper: Baskunskaper i mötesteknikSpråk: Materialet är på engelska men vi pratar svenska på lektionerna (om ingen anger annat i anmälan då vi givetvis pratar engelska).