Discovery handlar om att göra rätt saker och Delivery att göra saken rätt och på rätt sätt. Discovery startar med en idé som sedan utforskas med olika metoder som är hypotesdrivna. När sedan hypotesen är verifierad så startar produktionen av den nytta som vi antagit i hypotesen, dvs delivery.

75% av alla mjukvaruprojekt i världen använder Jira som verktyg. Detta är en hands-on utbildning där vi använder Jira genom Discovery och Delivery.

Syfte

Att förstå hela kedjan från Idé till leverans och kunna arbeta med Jira i denna process.

Upplägg

På denna workshop lär vi oss först verktyget Jira på en grundläggande nivå. Det kommer ta en timme och kan du redan Jira kan du hoppa över denna. Sedan jobbar vi med ett fiktivt case som ska ta fram ett IT stöd för hemlösa. Deltagarna delas in i grupper om 2-3 personer som kommer jobba ihop som ett team. Vi kommer genomföra varje tillfälle mellan 12.00-12.45 eller 17.00-17.45 på vardagar under tre tillfällen. Tider kommer gruppen överens om vid första tillfället. Om intresse kan denna utbildning fortsätta med en bokcirkel.

Metod

I denna kurs tillämpar vi tekniken för onlinemöten, Flipped classroom, vilket innebär att vi använder de gemensamma sessionerna för diskussion och reflektion och ger “hemläxa” mellan dessa. I utbildningen kommer vi gå igenom denna metod.

Diskussion

I samtliga våra kurser ingår tillgång till ett diskussionsforum i vår community. Där kan deltagarna tillsammans med läraren/administratören diskutera ämnet mellan sessionerna men även deltaga i andra forum inom samma community. Medlemskap i denna community kvarstår även efter kursen.

Praktikaliteter

  • Pris: Första sessionen gratis. Övriga sessioner 900:- för alla.
  • Betalning: Swish eller faktura senast sista sessionen.
  • Datum: Kallelse kommer när minst tio deltagare anmält intresse.
  • Förkunskaper: Inga
  • Språk: Materialet är på engelska men vi pratar svenska på lektionerna (om ingen anger annat i anmälan då vi givetvis pratar engelska).