Holistisk smidighet?

Business agility avser snabb, kontinuerlig och systematisk evolutionär anpassning och entreprenörsinnovation inriktad på att få och upprätthålla konkurrensfördelar. Affärsflexibilitet kan upprätthållas genom att underhålla och anpassa de varor och tjänster som erbjuds för att möta kundernas krav, anpassa sig till marknadsförändringarna i en affärsmiljö och nyttja tillgängliga resurser.

I affärssammanhang är agility en organisationsförmåga att snabbt anpassa sig till marknads- och miljöförändringar på produktiva och kostnadseffektiva sätt. En förlängning av detta koncept är det Agila företaget, som hänvisar till en organisation som använder nyckelprinciper för komplexa adaptiva system och komplexitetsvetenskap för att uppnå framgång. Denna holistiska smidighet är resultatet av organisatorisk intelligens.

Översikt av boken

I denna bokcirkel diskuterar vi boken Sooner, Safer, Happier av Jonathan Smart.

“Det är ingen hemlighet att vi lever i den digitala tidsåldern. Teknikföretag utgör sju av världens tio största företag med börsvärde. Och nyckeln till deras framgång är nyckeln till alla moderna organisationer. Jonathan Smart avslöjar mönster som hjälper organisationer i alla branscher att leverera bättre värde snabbare, säkrare och lyckligare genom höga nivåer av engagemang, inkludering och delegering. Genom decennier av erfarenhet inom teknikvärlden ger Smart affärsledare en plan för att skapa en framtidens organisation i världsklass. Genom Agila/Lean bättre sätt att arbeta kan företagsledare ge team möjlighet att förbättra produktionen, växa tillsammans och skapa bättre tjänster för sina kunder. Dessa bättre sätt att arbeta har under det senaste årtiondena visat sig effektiva inom mjukvaruutveckling i många branscher, allt från flyg till bokföring, försäkring till sjöfart. Den här boken handlar inte om mjukvaruutveckling. Det är inte en bok om datorindustrin. Denna bok handlar om att tillämpa smidighet i hela organisationen.”

Bokcirkel

En bokcirkel fungerar så att deltagarna kommer överens om en bok eller som i detta fall att boken är förutbestämd. Denna bok ska inköpas av varje deltagare och läsas i samma takt som de övriga i gruppen. Den takten bestäms på det första mötet.

På varje session diskuteras sedan det lästa avsnittet. Den första sessionen faciliteras av den som administrerar bokcirkeln som då väljer metod för diskussionen. Sessionen avslutas med att nytt datum sätts, avsnittet bestäms och att ny facilitator träder fram.

Varje session som är online är mellan 30-60 minuter lång utom den sista som är två timmar lång och då vi även gör en gemensam sammanfattning och review.

Diskussion

I samtliga våra kurser ingår tillgång till ett diskussionsforum i vår community. Där kan deltagarna tillsammans med läraren/administratören diskutera ämnet mellan sessionerna men även deltaga i andra forum inom samma community. Medlemskap i denna community kvarstår även efter kursen.

Praktikaliteter

  • Pris: Första sessionen gratis. Övriga sessioner 900:- för alla.
  • Betalning: Swish eller faktura senast sista sessionen.
  • Datum: Kallelse kommer när minst tio deltagare anmält intresse.
  • Förkunskaper: Inga
  • Språk: Materialet är på engelska men vi pratar svenska på lektionerna (om ingen anger annat i anmälan då vi givetvis pratar engelska)