Syfte

Att förstå varför vi hellre jobbar agilt och de grundläggande metoder, begrepp och övningar som detta för med sig.

Upplägg

Deltagarna delas in i grupper om 2-3 personer som kommer genomföra flera sessioner online samt en session som “examen”. Vi kommer genomföra varje tillfälle mellan 12.00-12.45 eller 17.00-17.45 på vardagar under sju tillfällen. Tider kommer gruppen överens om vid första tillfället.

Metod

Vi tillämpar den nya tekniken för onlinemöten – flipped classroom – i denna utbildning, vilket innebär att vi använder sessionerna för diskussion och reflektion och ger “hemläxa” mellan dessa.

Diskussion

I samtliga våra kurser ingår tillgång till ett diskussionsforum i vår community. Där kan deltagarna tillsammans med läraren/administratören diskutera ämnet mellan sessionerna men även deltaga i andra forum inom samma community. Medlemskap i denna community kvarstår även efter kursen.

Praktikaliteter

  • Pris: Första sessionen gratis. Övriga sessioner 2.900:- för alla.
  • Betalning: Swish eller faktura senast sista sessionen.
  • Datum: Kallelse kommer när minst tio deltagare anmält intresse.
  • Förkunskaper: Inga
  • Språk: Materialet är på engelska men vi pratar svenska på lektionerna (om ingen anger annat i anmälan då vi givetvis pratar engelska)