Här ger du anonym feedback på kursen eller lektionen du just deltagit på så vi kan förbättra oss. När du anger betyg så tänk ur helheten dvs inbjudan, administration, innehåll, lärare, tempo, verktyg och ange på en skala där 1 = underkänt och 5 = utmärkt.