Reading Time: < 1 minute

Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Wikipedia

Tvivlas CSR engagemang är främst inriktat på hemlösa i Stockholm samt sponsring av idrottsklubbar. Det sätt vi gör detta på är

  • Aktivt arbete på härbärgen
  • Ekonomiskt stöd till och aktivt arbete hos Stockholms Stadsmission
  • Sponsorskap till Hammarby Handboll
  • Partnerskap med Situation Stockholm
  • Partnerskap med Hammarby Fotboll