Dödad av infödingar?

Norra Sentinel är en avlägsen ö utanför Indiens kust avkopplad från omvärldens problem och möjligheter. Det sägs att stammen på ön har samma levnadsstandard som de hade på stenåldern för 60.000 år sedan. 2008 beslöt sig en kristen missionär att ändra på det och reste dit ensam med en specialproducerad bibel som var vattentät för […]

Läs mer

Konsultjävlar

Jag har jobbat 80% av mitt arbetsliv (40 år) som konsult inom IT och ser skaran av oss växa relativt de ”anställda”. Det är inte ovanligt att ett team eller organisation har fler än 50% konsulter. Sådana som man kan ta in/ut med kort varsel för att skapa en flexibilitet när marknaden svänger. Men få […]

Läs mer