Bokrecension: Homo Deus (Harari)

Reading Time: 3 minutes

Homo Deus är en tankeväckande och ambitiös bok skriven av historikern Yuval Noah Harari, som tar oss med på en resa in i framtiden och utforskar de möjliga riktningarna mänskligheten kan ta.

I denna bok bygger Harari vidare på de idéer och koncept som introducerades i hans tidigare bästsäljare, Sapiens: En kort historik över mänskligheten. Han granskar utvecklingen av människan och samhället genom historien och ger oss sedan en föreställning om vad som kan vänta oss i framtiden. Homo Deus fokuserar på de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss när vi fortsätter att utveckla teknologi, vetenskap och artificiell intelligens.

Boken tar upp en rad frågor som är av grundläggande betydelse för mänskligheten. Harari diskuterar bland annat framväxten av dataism, en idé som hävdar att information och algoritmer kommer att bli den nya drivkraften i samhället. Han utforskar också frågor omkring artificiell intelligens och möjligheten att skapa en ny sorts övermänniska, eller ”Homo Deus”, genom förbättringar inom bioteknik och genetik.

Hararis skrivstil är både intellektuellt stimulerande och tillgänglig för en bred publik. Han presenterar komplexa idéer på ett sätt som är begripligt och engagerande. Hans analyser är djupa och stundtals kontroversiella, vilket gör att läsaren får mycket att fundera över.

En av de styrkor i Homo Deus är att boken inte bara ger en teoretisk ram för att förstå mänsklighetens framtid, utan den ger också en mängd exempel och historiska händelser för att belysa sina argument. Detta gör boken mer engagerande och konkret för läsaren.

Det finns dock några punkter där boken kan vara utmanande för vissa läsare. Harari utforskar stora frågor och presenterar ibland spekulativa scenarier för framtiden. Vissa läsare kan finna det svårt att acceptera eller relatera till vissa av dessa idéer.

Sammanfattningsvis är Homo Deus en djupt tankeväckande och tankeväckande bok som utmanar våra föreställningar om vad det innebär att vara människa och vad framtiden kan ha i sitt sköte. Yuval Noah Harari lyckas på ett imponerande sätt förena historisk analys med framåtblickande reflektioner och presenterar komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Oavsett om man håller med eller inte, kommer Homo Deus att få dig att tänka och diskutera de utmaningar och möjligheter som framtidens samhälle kan innebära.

Så långt tog vi hjälp av AI för denna recension. Avslöjade du mig eller trodde du det var jag som skrev ovan? Det hade tagit mig en timma minst och känner du mig så vet du att jag inte är ett fenomen när det gäller att skriva men kämpar på och kryddar med söderslang, något AI inte kommer göra?

Jag jobbar dock med AI om dagarna som teamledare för ett av de team i Sverige som ligger längst fram på detta område och det är en fröjd att få vara en av de få som förstår AIs möjligheter och utmaningar. När AI blommar ut om 10 år tillhör jag den lilla halvan av jordens befolkning som förstår sig på detta. Dock har jag gått i pension då och har ingen större nytta av AI än att optimera min pension. AI är och kommer bli en vattendelare för demokrati i världen, se till att hänga på nu. Läs denna bok och gå kurser!

Homo Deus kommer jag rekommendera för mitt team för att förstå var vi är på väg någonstans och vad vi bör se upp med, men jag vill passa på att slå ett slag för att först läsa Hararis första bok Sapiens, som går igenom vår historia på ett fantastiskt sätt och kompenserar för mitt mentala skolk på skolans historielektioner med råge.

Detta var en bokrecension av mig. Vill du veta varför och hur jag gör dessa så kan du läsa om mig som boknörd här!