Agil kravhantering med Jira

Reading Time: 3 minutes

Det här är en kurs på fyra steg/timmar för att skapa utmärkta backloggar för team och produktägare/business analysts tillsammans. Genom att arbeta med ett fiktivt case går den erfarne kursledaren Ove Holmberg igenom steg för steg grunderna i hur man arbetar agilt med krav och hur man dessutom använder Jira som stöd till det.

Kursen består av fyra steg på ca en timme var.

  1. Grundläggande Jira – Vi lär oss hur Jira fungerar med att skapa krav och hur dessa visualiseras och mappar Jiras termer mot det vi använder. Ex Epics = Features. För dig som är van med Jira kan du avvara denna timma eller hjälpa till som min ”wingman” med stöd till deltagarna.
  2. Kravfångst/Discovery – Vi skapar en produktbacklog I Jira med epics, user stories, storymapping, acceptanskriteria och hur Definition Of Done/Ready används.
  3. Förbättring av backloggen – Även kallad refinement innebär att skapa en rankad product backlog för teamet/produkten så att en effektiv sprintplanering kan hållas.
  4. Sprintplanering – Att skapa en sprint backlog, dvs en estimerad och av teamet bedömd hållbar lista med det vi ska göra nästa period/sprint. Vi lär ut estimerings och prioriteringsteknik samt goda råd på vilka kommande fällor ni måste vara beredda på.

Varför använder vi Jira i kursen?

I de allra flesta projekt och team så sitter vi inte tillsammans. Det behövs bara att vi sitter på två olika våningsplan i samma hus så diskvalificerar det oss från optimalt samarbete. Därför måste vi använda verktyg för att överbrygga detta avstånd tvärt emot vad det agila manifestet förespråkar. Men som agil kan vi ju tumma även på det? Jira har under lång tid nu varit det självklara valet i floran av verktyg som hanterar krav. För några dagar sedan kom den årliga rapporten ut som mäter agil mognad bland våra organisationer och där kan vi nu läsa att Jira ökar avståndet till konkurrenterna till 65%. Med andra ord börjar Jira bli en industristandard och som sådan ett måste i var mans CV oavsett vad man tycker om produkten. Läs mer om rapporten här: https://www.stateofagile.com/

Är den här kursen för mig?

Oavsett om du jobbar med Kanban eller Scrum som arbetssätt behöver du ha utmärkta krav i din backlog. Med utmärkta avses här att du har brutit ned arbetet i lagom stora arbetsmängder och förtydligat dessa lagom mycket. Kraven skapas senare och förfinas parallellt med utvecklingen, eller som det agila manifestet säger ”Individuals and interactions before processes and tools”.

Denna utbildning är för team och deras produktägare/BA men även dig från ”verksamheten” som vill jobba effektivare med teamet, att gå tillsammans så att alla pratar samma språk.

Kursledare

Ove Holmberg har stöttat organisationer sedan 2008 med att implementera Scrum. Han har en lång och gedigen bakgrund inom kravhantering som Agil Coach och har förutom det erfarenhet av att hålla kurser och utbildningar på ämnet. Han är en passionerad och innovativ person som kommer se till att du går från kursen med en ordentlig grund att stå på.

Vad säger andra?

Ove har hållit denna kurs ett tjugotal tillfällen och detta är vad de som gått kursen gett i betyg på en 5-gradig skala:

  • Kursledarens kunskap: 4,8
  • Motsvarande förväntningar 4,4

Kursen genomförs på distans eller i era lokaler. Max antal är 15 personer och minimum 6. Kontakta oss för offert.

Mindmap för kursinnehållet