Tvivla är ett nätverk av erfarna konsulter som tillsammans stöttar varandra i vår iver att hjälpa våra kunder med Agil- och Lean transformation.

För organisationer som behöver utveckling, lärande, stöd och inspiration kring agilitet, är vi Er partner kring lärande, coaching och facilitering.

Till skillnad från större aktörer erbjuder vi spetskompetens med erfarenhet, perspektiv och tvivel via vårt nätverk.

Tvivlet, mer känt som vår utmaning av er status quo via vår erfarenhet, är starkt inspirerat av Tage Danielsson som på -70 och -80 talet utmanade samhällsdebatten med sitt kritiska tänkande.

Andra säger vad de tycker i bästa fall. Vi säger vad vi först tvivlat på och numera vet. Erfarenhet varar längst.